ZPRACOVÁNÍ PŮDY

GREAT PLAINS / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

SIMBA X-PRESS

SIMBA X-PRESS

X-Press je velmi univerzální talířový podmítač s využitím pro kvalitní podmítku po sklizni předplodiny nebo pro předseťovou přípravu. X-Press si perfektně poradí i s úpravou hrubé brázdy po pluhu. Optimální průměr talířů 510mm perfektně zpracuje půdu a precizně ji promíchá s rostlinnými zbytky. X-Press je dodáván s patentovaným DD pěchem nebo jinými typy válců. Pracovní záběry: 2,5 - 10m v neseném nebo taženém provedení.

SIMBA TL

SIMBA TL

SIMBA TL je velmi precizní radličkový kypřič s využitím pro kvalitní podmítku po sklizni předplodiny nebo pro předseťovou přípravu. Tři řady MT slupic pro výbornou průchodnost materiáu strojem s perfektním překrytím a urovnávací seřiditelné talíře, to vše je synergicky propojené s integrovaným pěchem nebo válcem. Pracovní záběry: 3 - 3,5m v neseném provedení.

SIMBA DTX

SIMBA DTX

DTX je úspěšná kombinace podrýváku a talířového podmítače pro zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. Na jednom robustním rámu jsou osazeny podrývací slupice, dvě řady podmítacích talířů a pěch, případně válec. DTX lze dodat s integrovanou výsevní jednotkou pro využití soupravy v technologii SIMBA OSR. Pracovní záběry: 3 a 3,5m v neseném provedení.

SIMBA SL

SIMBA SL

SL velmi dobře využívá výhod různým pracovních těles po jedním páteřovým rámem. Talíře vstupují do půdy velmi dobře, kvalitně řežou posklizňové zbytky. Radličky umí "rovnat pole" i kypřit do hloubky. Výhody jednotlivých pracovních těles ve spojení s DD pěchem využijete pro mělké zpracování půdy i zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. SL lze využít v technologie SIMBA OSR pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky. Pracovní záběry: 4 - 6,7m v taženém provedení.

SIMBA SLD

SIMBA SLD

SIMBA SLD je úspěšná kombinace podrýváku a talířového podmítače pro zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. Na extrémě robustním rámu jsou osazeny hydraulicky jištěné podrývací slupice, dvě řady podmítacích talířů a DD pěch. SLD lze dodat s integrovanou výsevní jednotkou OSR pro setí drobnosemenných plodin včetně řepky a závěsem pro agregaci s dalším taženým nářadím, například válcem. Pracovní záběry: 3 - 6m v taženém provedení.

TURBO-CHISEL

TURBO-CHISEL

Turbo-Chisel je dokonalá kombinace různých pracovních těles určených k řezání rostlinných zbytků, míchání vrchní vrstvy půdy a vertikálního zpracování půdy, avšak bez horizontálního obracení. Práce Turbo-Chiselu vyniká zejména v těžkých podmínkách, například na půdách s vysokým obsahem jílu. Turbo-Chisel lze využít v technologiích k ozdravení půdního profilu. Pracovní záběry: 2,7 - 4,9m v taženém provedení.

DISC-O-VATOR

DISC-O-VATOR

Disc-o-vator ztěseňuje levnou a rychlou předseťovou přípravu půdy se zárukou velké denní výkonnosti. Jde o koncept, i pro rostlinné zbytky, velmi průchodných pracovních těles s velmi precizním přístupem zpracování vrchní vrstvy půdy. Nejprve  rostlinné zbytky rozřeže a případně půdní krustu rozruší, přední řada talířů nebo Turbo - koltrů. Následují čtyři řady vzájemně překrytých šípových radliček a finále zpracuje kombinace hřebů (prutů) a lehkého válce (možno dodat bez válce).  Pracovní záběry: 4,9 - 7,3m v taženém provedení.

SIMBA UNIPRESS

SIMBA UNIPRESS

UniPress je progresivní stroj pro předseťovou přípravu půdy určený pro lehké a středně těžké druhy půd. Jeho přednostmi jsou krátká masivní konstrukce, jednoduché seřízení a nízké nároky na opotřebitelné náhradní díly. Je velmi dobře využitelný v technologii s orbou i bez orby, lze agregovat samosatně za traktor nebo za stroj pro zpracování půdy. Pracovní záběry: 4,6 - 8,2m v taženém provedení.

SIMBA CULTIPRESS

SIMBA CULTIPRESS

CultiiPress je progresivní stroj pro předseťovou přípravu půdy určený pro těžké druhy půd. Jeho přednostmi jsou krátká masivní konstrukce, jednoduché seřízení a nízké nároky na opotřebitelné náhradní díly. Je velmi dobře využitelný v technologii s orbou i bez orby, lze agregovat samosatně za traktor nebo za stroj pro zpracování půdy. Pracovní záběry: 3,3 - 10m v taženém provedení.

SIMBA AQUEEL II

SIMBA AQUEEL II

SIMBA Aqueel II je tažený polní válec s protierozními účinky. Kuželové výstupky vytvářejí v půdě jamky miskovitého tvaru, které podporují infiltraci srážkové vody a její následné rozvádění v profilu. Zdrsněním povrchu půdy sníží Aqueel II také vlivy větrné eroze. Dalším přínosem tohoto typu válení je rychlejší prohřívání půdy, což je přínosné zejména v jarním odbobí. Stroj je rozdělen na dvě sekce a lze ho využívat samostatně za traktorem nebo za jiným strojem pro zpracování půdy. Aqueel II lze využít i jako běžný polní válec. Výsledkem práce tohoto unikátního válce je válení povrchu půdy a důlkování. Pracovní záběry: 4,2 - 8,2m v taženém provedení.

SIMBA ST BAR

SIMBA ST BAR

SIMBA ST BAR je oblíbený radličkový podrývací kypřič a lze jej využít samostatně za traktorem nebo v agregaci s talířovým podmítačem X-Press. Slupice ST BARu s negativním úhlem jsou osazeny systémem pro rychlou výměnu radliček. ST BAR Vás zaujme variabilitou využití a příznivou pořizovací cenou. Pracovní záběry: 2,5 - 4m v neseném provedení.

SUB-SOILER

SUB-SOILER

Jednořadý podrývák Sub-Soiler zpracovává podorniční půdu s cílem vytvořit pórovitou strukturu s minimálním narušením povrchu. Před každou slupicí jsou umístěny disky, které prořezávají půdu a cestu rostlinnými zbytky. Jištění slupic dle volby farmáře robustní vinutou pružinou nebo střižným šroubem. Na přání lze dodat s odpruženými sekcemi prutového válce.  Pracovní záběr: 3m v neseném provedení.

SIMBA FLATLINER 500

SIMBA FLATLINER 500

Profesionální podrývák modelové řady SIMBA Flatliner 500 je vybaven nejmodernější technologií Great Plains. Speciální slupice Pro-Lift s hroty a křídly poskytují velice efektivní odstranění zhutnělých vrstev půdy a pozitivní změnu jejího strukturování. Pracovní slupice jsou jištěny střižnými šrouby. Osvědčený a patentem chráněný DD pěch je standardní výbavou. Pracovní záběry: 3 - 4,5m v neseném provedení.

SIMBA FLATLINER HR

SIMBA FLATLINER HR

Profesionální podrývák Simba Flatliner Hydraulic Reset byl speciálně vyvinut pro kamenité podmínky a je vybaven nejmodernější technologií Great Plains. Speciální slupice Pro-Lift s hroty a křídly poskytují velice efektivní odstranění zhutnění půdy a pozitivní změnu jejího strukturování. Osvědčený a patentem chráněný DD pěch je standardní výbavou. Pracovní záběry: 3 - 4,5m v neseném provedení.