TWIN - ROW.CZ

GREAT PLAINS / TWIN - ROW.CZ

Vítejte na TWIN - ROW.CZ! Na této speciálně vyčleněné webové stránce získáte informace o unikátní technologii zakládání porostů širokořádkových plodin do dvojřádků. Inovativní technologie TWIN - ROW v synergii s vertikálním zpracováním půdy otevírá možnosti využití maximálního potenciálu pěstovaných plodin.  

 

KLÍČOVÉ BODY:

 • Potenciál zlepšení ekonomiky pěstovaných plodin

 • Ojedinělých více než 15 let zkušeností s Twin Row od Great Plains

 • Dosahování výborných výsledků u nás i v jiných  zemích

AGRONOMICKÉ PŘEDNOSTI:

 • Významně větší využití plochy z ha ( z grafu vpravo vyplývá 14,4% u jednořádkové technologie 75cm oproti 44,8% u Twin Row).  Každá rostlina má větší prostor pro růst, přijímání vláhy i živin.

 • Výrazný rozdíl v míře vzájemné konkurence rostlin v řádku.

 • Možnost zvýšení počtu jedinců na ha.                                                                                 Zvětšit obrázek

 • Výhody uspořádání rostlin do dvojřádků Twin Row lze využít nejen při pěstování kukuřice, ale i pro slunečnici, soju, čirok, bavlnu nebo pro pěstování dalších širokořádkových plodin.

 • Každá rostlina má větší prostor pro tvorbu kořenového systému (silný kořenový systém je základním předpokladem dobrého výnosu a minimálních ztrát zejména v suchém období).   
   


Zvětšit obrázek

 • Větší plocha pro infiltraci slunečního záření. Maximální vyyužití dopadaného světa na plochu rostlin. Výstupy vědeckých pracovníků z USA popisují míru využití dopadlého přímého slunečního záření na list v růstové fázi kukuřice V7, kdy u jednořádkové technologie na 75cm přijmá 30%, na 50cm přibližně 68% a u Twin Row jde až o 90%.

        

Zvětšit obrázek

 • Rychlé zastínění meziřadí (snížení odparu půdní vláhy a utlumení plevelů).

 • Možnost setí do připravené půdy nebo možnost setí do mulče nebo strniště, kde lze využít zónovou přípravu půdy Turbo-koltry (rychlé vzcházení, úspora půdní vláhy, utlumení plevelů, snížení finančních nákladů i časové náročnosti na založení porostu).

 • Efektivnější přijímání startovací dávky hnojiva u Twin Row.

 • Snížení vlivu vodní i větrné eroze.

 • Bezproblémová sklizeň se standardními adaptéry.

            Zvětšit obrázek

EKONOMICKÉ PŘÍNOSY

 • Dlouhodobý průměr zvýšení výnosu v zrnu kukuřice díky TWIN-ROW je 8,5%.

 • Předpoklad zvýšení výnosu ve hmotě – kukuřičná siláž až o 18% (potenciál pro mléčné farmy, bioplynové stanice, apod.).

 

KALKULÁTOR PROFITU:

Tento kalkulátor je jednoduchým nástrojem, který Vám dá rychlý přehled o Vašem potenciálním navýšení profitu, jestliže se rozhodnete pro změnu k technologii dvojřádků TWIN ROW od Great Plains. Tento kalkulátor je navržen s předpokladem  zvýšení profitu v závislosti na navýšení výnosu plodin o 8,5%. Vaše finální výsledky se mohou lišit v závislosti na lokálních podmínkách a počasí v daném vegetačním období, případně na dalších vlivech.

Vyzkoušejte TWIN ROW kalkulátor, zadejte informace o Vaší produkci a uvidíte sami, kolik můžete díky Great Plains získat navíc!

Tady bude kalkulačka. (text se nezobrazuje) Vkládat text až za vodorovnou čáru.


průměr stonku  velikost klasu  výška rostliny

 

Unikátní technologie pěstování širokořádkových plodin ve TWIN-ROW dvojřádcích dovoluje zvýšit množství jedinců na hektar při zajištění většího prostoru pro růst každé rostlině.

Co touto technologií získáte?

 • Maximální využití plochy pozemku

 • Větší prostor pro růst kořenů a intenzivnější přijímání světla

 • Rychlé zastínění půdy a snížení vlivu eroze

 • Možnost využití stávající techniky ve vegetaci a pro sklizeň na rozteč 75cm

 • Více než 15 lez zkušeností Great Plains

 

PŘEČTĚTE SI O TWIN-ROW V PRAXI

Rostislav Jones byl prvním zemědělcem v ČR, který zakoupil přesný secí stroj s technologií TWIN-ROW na reálnou středovou rozteč dvojřádků 75cm. Co ho k rozhodnutí vedlo a jak sklizeň v roce 2012 dopadla?

Chris Bodenhausen získal v roce 2011 prestižní titul nejúspěšnějšího pěstitele kukuřice v Kansasu. Jak mu k výtezství pomohla technologie TWIN-ROW se můžete dočíst zde...

 

TWIN-ROW OTESTOVAL FARM JOURNAL

 

VÝBĚR VHODNÝCH STROJŮ

výběr stroje TWIN-ROW

Great Plains nabízí přesné secí stroje modelové řady Yield Pro od 4 do 24 řádků s možností setí do připravené půdy, do podmítky i do strniště předplodiny.

 

INFORMACE V MÉDIÍCH

článek TWIN-ROW

Autentický článek zveřejněný v týdeníku Zemědělec při příležitosti startu vzdělávací kampaně pro zemědělce

 

 

PRAKTICKÝ RÁDCE ZEMĚDĚLCE

průvodce

 

 

 

 

 

Kategorie