SIMBA OSR

GREAT PLAINS / SIMBA OSR

V 90. letech měli britští farmáři velký problém s odlivem mladé generace do měst. Dalším argumentem pro potřebu změny byl fakt, že na zakládání porostů řepky zbývalo stále méně času. Většina zemědělců ještě v době, kdy už byla potřeba set řepku, sklízela předplodinu. Jedním z dalších argumentů byla nutnost zasít i v letech, kdy povětrnostní podmínky zrovna nepřáli, například vyšší vlhkost půdy. Zemědělci z oblasti Lincolnshire vznesli požadavek k Simbě, dnes Great Plains, pro zajištění zařízení na setí řepky ještě při zpracování půdy. Sebelepší secí stroj znamenal pro farmáře další přejezd, tedy vyšší náklady, ztrátu drahocenného času a vláhy. Každým dalším přejezdem po poli může dojít ke ztrátě vláhy odpovídajícímu až 12mm srážek.  Navíc stroj pro zpracování půdy je průchodnější, mnohdy lehčí.  


Nejde o žádnou minimalizaci! V naprosté většině případů jde o využití technologie SIMBA OSR na strojích s kombinovaným zpracováním půdního profilu, jde o poctivé zpracování půdy. Vrchní část půdy, přibližně do 15cm, je důkladně zpracována nastavitelnými talíři. Talíře redukují délku rostlinných zbytků a rovnoměrně promíchají posklizňové zbytky nebo hnojivo s půdou. Slupice s tupým nebo negativním úhlem zpracují půdu do požadované hloubky, v případě potřeby odstraní zhutnělé vrstvy a obnoví tak vzdušný a vodní režim v půdě. Na závěr DD pěch celý profil zkonsoliduje, což je velmi důležité právě pro rychlé obnovení kapilarity. Na vytvořenou „postýlku“ je osivo vyséváno. Finální úpravou je válení. Ideální využití zde nalézá válec SIMBA Aqueel II, který oproti válcům typu cambridge vyniká schopností práce i za vlhčích podmínek. V technologii SIMBA OSR dochází k vysévání osiva v dráze slupic. Obsluha může kdykoli volit variantu výsevu na široko nebo do pásků širokých přibližně 10cm.

SIMBA DTX_setí řepky Diakovce  SIMBA SL 500_setí řepky Kámen 2012  SIMBA SL 700 s Aqueel II válcem

V České a Slovenské republice jsou porosty řepky zakládány technologií SIMBA OSR od roku 2008. Postupně jsme se dostali na osévané plochy v řádech stovek hektarů a od roku 2012 je SIMBA OSR základní technologií zakládání porostů řepky olejky na polních dnech AGROFERT. Na farmách i poloprovozních pokusech provádíme pravidelné inventaritace porostů.

inventarizace Nabočany Inventarizace podzim 2012 Poloprovozní pokus 10ha Pelhřimovsko - sklizeň 2012

Do výsledku promlouvají všechny faktory ovlivňující úrodnost, ale také množství jedinců na 1m2. Technologie SIMBA OSR rostlinám nabízí větší prostor pro růst jednotlivých pater, následně květů a šešulí. Díky této technologii se sluneční paprsky dostanou skrz porost i v době květu.

řepka po SIMBA SL  řepka J Krupka - jarní inventarizace   Dostatečný prostor pro každou rostlinu

Pohlédnete-li na stroj, první co uvidíte, bude zásobník osiva. Pod centrálním zásobníkem je elektricky poháněný výsevní váleček. Doprava osiva je zajištěna pneumaticky. Pro zajištění kvalitního a přesného výsevu je nutné zařízení kalibrovat. Provádíme kalibraci na výsevní dávku i kalibraci pojezdu. Snímání aktuální pojezdové rychlosti je zajištěno pojezdovým radarem.  Obsluha má dokonalý přehled o setí. Jednoduchý a přehledný monitor zobrazuje všechna důležitá data, jako například pracovní záběr, vysévané množství, odpracované hektary, minimum osiva v zásobníku apod. Příprava secího stroje k práci je jednoduchá, rychlá a velmi přesná. 

kalibrace

logo GP

 

SIMBA Oil Seed Rape ztělesňuje osvědčenou technologii v zakládání porostů řepky olejky. S ohledem a termín setí a změny klimatu je nejznatelnějším přínosem této technologie úspora času.

Co touto technologií získáte?

  • Silný kůlový kořen řepky a větší počet pater květů

  • Snížení nákladů na založení porostu

  • Snížení negativního odparu půdní vláhy

  • Možnost setí v prvním nebo druhém přejezdu po sklizni předplodiny

  • Více než 10 let zkušeností Great Plains

 

VÝBĚR VHODNÝCH STROJŮ

VÝBĚR STROJŮ

Využít technologii SIMBA OSR lze na modelových řadách SIMBA ST BAR + X-press, SIMBA DTX, SIMBA SL a SIMBA SLD v rozpětí pracovních záběrů od 2,5 do 7m 

 

INFORMACE V MÉDIÍCH

článek SIMBA OSR

Autentický článek zveřejněný v týdeníku Zemědělec při příležitosti startu vzdělávací kampaně pro zemědělce

 

 

PRAKTICKÝ RÁDCE ZEMĚDĚLCE

průvodce

Kategorie