SOIL ACADEMY

GREAT PLAINS / SOIL ACADEMY

SOIL ACADEMY představuje vzdělávací projekt, jehož cílem je předávání znalostí o půdě, výzkum a zvyšování profitu farem

Faktorů, které ovlivňují úrodnost půdy je mnoho. Za nejdůležitější považujeme stav půdní struktury a obsah organické hmoty. Vezmeme-li v úvahu, že rozloha zemědělsky využitelné půdy na planetě se zmenšuje a její cena naopak prudce roste, měli bychom být vnímavější k jejím potřebám.

Dvůr plný strojů a nadmíru velké investice do chemické ochrany a výživy rostlin nejsou pro začátek změn ke zvýšení profitu farem to nejdůležitější. Chtěli bychom tedy stimulovat Vaše úvahy o půdě a nakládání s ní. Půda (SOIL) je nejdrahocenější zdroj na Vaší farmě a měli byste s ní zacházet s nejvyšší možnou péčí a úctou. Víme ovšem, že vinou nepředvídatelného počasí to není vždy možné.

Soil Academy

Tento mezinárodní projekt postupně naváže na řadu seminářů a praktických předvádění o zdravé půdní struktuře, které byly pořádány napříč několika kontinenty. Zástupci předních evropských univerzit, výrobci osiv a pesticidů, konstruktéři strojů a farmáři z různých částí světa společně budou pracovat s cílem, vytvořit partnerství, které by mohlo poskytnout řešení v otázkách životního prostředí (například eroze), zajištění zdravého průmyslu odpovídajícímu na výzvy současnosti a ziskové farmy. To následně dovolí reinvestovat do Vašeho podnikání a zajistí moderní zemědělství pro nasycení světové populace, která se rychlým tempem rozmnožuje.


Přečtěte si o speciálních projektech...

 

PRAKTICKÝ RÁDCE ÚSPĚŠNÉHO ZEMĚDĚLCE

Vkládanou přílohou týdeníku Zemědělec 14/2013 byl zcela unikátní praktický původce, chcete-li rádce úspěšného zemědělce. Podněty k vytvoření průvodce jsme dostávali od vás farmářů řadu let a přemýšleli jsme o něm jako jednoduchém a užitečném nástroji k předání informací, které by vám mohly pomoci. Průvodce jistě nenahradí osobní jednání a poznání lokálních potřeb, ale mohl by být na začátku změn v přístupu k některým problémům.

 

CHCETE ZÍSKAT BROŽURU O PŮDĚ?

Publikace o půdě

Ozdravení půdní struktury jako důležitého faktoru ovlivňujícího úrodnost půdy patří k nejnáročnějším pracovním operacím na farmě. Už proto, že většina toho, co se při ozdravování půdy pod povrchem děje, není na první pohled vidět. Cítíte-li potřebu získat více informací, napište nám na adresu madl@agrics.cz
a my Vám ji bezplatně pošleme!

 

PRAKTICKÝ RÁDCE ZEMĚDĚLCE

pRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚSPĚŠNÉHO ZEMĚDĚLCE

 

 

Kategorie