SIMBA FLATLINER 500

Profesionální podrývák modelové řady SIMBA Flatliner 500 je vybaven nejmodernější technologií Great Plains. Speciální slupice Pro-Lift s hroty a křídly poskytují velice efektivní odstranění zhutnělých vrstev půdy a pozitivní změnu jejího strukturování. Pracovní slupice jsou jištěny střižnými šrouby. Osvědčený a patentem chráněný DD pěch je standardní výbavou. Pracovní záběry: 3 - 4,5m v neseném provedení.


FLATLINER, ANEB UMĚNÍ PODRÝVAT

V rám

Rozmístění podrývacích slupic na rámu ve tvaru "V" má pozitivní vliv na vysokou intenzitu rozrušení vrstev půdy zvýšením vertiálního pohybu a eliminuje vznik nežádoucího bočního zhutnění. Toto uspořádání pracovních těles se pozitivně projevuje i na nižším tahovém odporu podrýváku.

slupice pro lift

Díky negativnímu úhlu podrývacích slupic nedochází k vytahování kamenů, rostlinných zbytků a neúrodné půdy k povrchu. Slupice Pro-Lift lze osadit třemi typy křídel pro maximální přizpůsobení stroje lokálním podmínkám, zejména aktuální vlhkosti, a zajištění práce nad kritickou hloubkou.

regulace hloubky Flatliner 500

Při práci je výsledná pracovní hloubka zajištěna polohou DD pěchu. Pracovní hloubka slupic je seřiditelná do 55cm. Nastavení pracovní hloubky podrývání u modelu SIMBA FLATLINER 500 je velmi rychlé a jednoduché.

DD pěch 600mm

Rychlý start výdrolu díky pozitivní konsolidaci je velmi důležitý a DD pěch je prokazatelně osvědčeným nástrojem na cestě ke zdravé půdní struktuře. Zvrásněný DD profil je ideální pro následné setí, je odolný proti erozi a jiným povětrnostním vlivům.
 


Přínosy podrývání by neměly být podceňovány, zejména ve vlhkém podzimu. Zdravá půdní struktura je pro dobrý růst kořenů, tedy zajištění vyšších výnosů, nezbytná. Jakékoli podpovrchové zhutnění musí být identifikováno a odstraněno. Díky využití nejnovětších technologií Great Plains Vám nabízíme perfektní řešení.

Kategorie: GREAT PLAINS / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 

 


PROSPEKT KE STAŽENÍ

Prospekt Flatliner

 

SOIL ACADEMY

soil academy

Podrývání patří k nejnáročnějším pracovním operacím na farmě. Cítíte-li potřebu získat více informací o půdě a všem, co s ní souvisí, můžete vstoupit do projektu Soil Academy

 

REFERENCE

R. Vykoukal

"Simba Flatliner nám na 700ha pomáhá likvidovat podorniční zhutnělé vrstvy. Podrývák i služby od Great Plains Vám mohu vřele doporučit." Richard Vykoukal, Plzeňsko

 

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO