SIMBA DTX

DTX je úspěšná kombinace podrýváku a talířového podmítače pro zpracování celého půdního profilu v jednom přejezdu. Na jednom robustním rámu jsou osazeny podrývací slupice, dvě řady podmítacích talířů a pěch, případně válec. DTX lze dodat s integrovanou výsevní jednotkou pro využití soupravy v technologii SIMBA OSR. Pracovní záběry: 3 a 3,5m v neseném provedení.


PŘÍSTUP KE ZDRAVÉ PŮDNÍ STRUKTUŘE SE VYPLÁCÍ

talířová sekce

Vynikající průchodnost a přizpůsobivost je dána ojedinělým uložení slupic a domečků uvnitř talířů. Materiál je tak posouván na hladkou stěnu sousedního talíře. Pro ještě větší podpoření průchodnosti se domečky otáčejí s talíři. Plynule nastavitelný úhel podle druhu půdy, aktuální vlhkosti, množství a charakteru rostlinných zbytků je samozřejmostí.

slupice pro lift

Pro odstranění zhutnělých vrstev jsou nejvhodnější slupice PRO LIFT se schopností práce až do 40cm. Podle aktuální vlhkosti půdy je možné měnit křídla podrývacích slupic, čímž je zajištěna práce nad kritickou hloubkou radliček. V případě potřeby intenzivnější práce v mělčích hloubkách lze DTX osadit slupicemi typu LD.

hydraulic reset pro DTX

Do podmínek s větším výskytem kamenů je možné zvolit hydraulickou ochranu pracovních slupic. Jde o velmi sofistikovaný systém řešení ochrany pracovních těles, který byl speciálně vyvinut právě pro model SIMBA DTX. 

nastavení hloubky

Rychlý start výdrolu díky pozitivní konsolidaci je velmi důležitý a DD pěch je prokazatelně osvědčeným nástrojem na cestě ke zdravé půdní struktuře. Zvrásněný DD profil je ideální pro následné setí, je odolný proti erozi a jiným povětrnostním vlivům. Nastavení pracovní hloubky je velmi jednoduché.


Model SIMBA DTX lze využít v technologii SIMBA OSR, kde jde o synergické spojení zpracování celého půdního profilu, konsolidace a setí drobnosemenných plodin včetně řepky. Výsledkem jsou výrazné úspory času, nákladů i půdní vláhy. Jedním přejezdem po poli lze provést až čtyři pracovní operace.

Kategorie: GREAT PLAINS / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 

 

 

STÁHNOUT PROSPEKT

 

SOIL ACADEMY

SOIL ACADEMY

Udržení zdravé půdní struktury patří k nejdůležitějším úkolům zemědělce. Cítíte-li potřebu získat více informací o půdě a všem, co s ní souvisí, můžete vstoupit do projektu Soil Academy

 

 SETÍ STROJEM SIMBA DTX


SIMBA Oil Seed Rape ztělesňuje osvědčenou technologii v zakládání porostů nejen řepky olejky

 

PROHLÉDHĚTE SI VIDEO