DISC-O-VATOR

Disc-o-vator ztěseňuje levnou a rychlou předseťovou přípravu půdy se zárukou velké denní výkonnosti. Jde o koncept, i pro rostlinné zbytky, velmi průchodných pracovních těles s velmi precizním přístupem zpracování vrchní vrstvy půdy. Nejprve rostlinné zbytky rozřeže a případně půdní krustu rozruší, přední řada talířů nebo Turbo - koltrů. Následují čtyři řady vzájemně překrytých šípových radliček a finále zpracuje kombinace hřebů (prutů) a lehkého válce (možno dodat bez válce). Pracovní záběry: 4,9 - 7,3m v taženém provedení.


INTENZIVNÍ ZPRACOVÁNÍ VRCHNÍ VRSTVY PŮDY

Konkávní talíře Discovator Discovator HD radlička

Hydraulicky ovládané přední talíře nebo Turbo-koltry si poradí s rostlinnými zbytky, hroudami nebo vrchní  krustou. Pracovní hloubka je plynule volitelná 0 - 7,5cm. Talíře nebo Turbo-koltry usnadní práci následné sekci radliček.

 

Srdíčkové radličky s perfektním překrytím ve 4 řadách intenzivně promísí vrchní profil půdy, jsou seřiditelné do hloubky 10cm a pomohou "srovnat pole". Na přání lze volit z více typů radliček. Pro práci v kamenitách podmínkách jsou slupice typu Magnum jištěny vinutou pružinou.

Finální urovnání, likvidaci hrud a rozprostřední zbylých rostlinných zbytků na povrchu půdy zajišťují řady prutů nebo hřebů, případně válců.  Lze volit kombinaci různých  pracovních těles. Finální výběr zadní části stroje závisí na lokálních podmínkách farmy.


Disc-o-vator je vhodný pro předseťovou přípravu v technologii s orbou i bez orby . Disc-o-vator lze použít i pro mělkou podmítku. Velice dobře si poradí se zapravením průmyslových a organických hnojiv nebo vápna.

Kategorie: GREAT PLAINS / ZPRACOVÁNÍ PŮDY

 

 


PROSPEKT KE STAŽENÍ

Prospekt Discovator