DEMO TOUR 2013 s AXIAL FLOW 9230

Vítejte na stránkách o demo mlátičce AXIAL FLOW 9230!

Letošní sezónu brázdí česká pole demo mlátička AXIAL FLOW 9230.

AXIAL FLOW 9230 je nejsilnějším modelem ze všech modelových řad, dosahuje maximálního výkonu až 571 koní. Demo mlátička sklízí s pásovou flexibilní lištou o záběru 10,7 metrů, která je připravena dle potřeby konkrétních farmářů sklidit pšenici, ječmen, řepku, sóju a další plodiny.


RYCHLÉ MENU

CHCI SI PROHLÉDNOUT
AKTUÁLNÍ POLOHU DEMO MLÁTIČKY

 

 

CHCI SI PŘEČÍST TECHNICKÉ INFORMACE O DANÉM MODELU

CHCI SI PŘEČÍT INFORMACE
HODNOTÍCÍ DENNÍ SKLIZEŇ

 

 

CHCI SI PROHLÉDNOUT FOTOGRAFIE Z DEMO TOUR

 


AKTUÁLNÍ POLOHA DEMO MLÁTIČKY

Demo mlátička je napojena na speciální zařízení, které vám umožňuje sledovat aktuální polohu.

 

Tady bude zobrazena mapa (tento text se nezobrazí)

 

Zpět na RYCHLÉ MENU


VLASTNOSTI TÉTO ŘADY

 

Technologie Efficient Power ve sklízecích mlátičkách

Jednou z nejočekávanějších novinek ve sklízecích mlátičkách je představení technologie motorů splňujících přísnou emisní normu Tier IV, které mají tak jako u ostatních strojů značky Case IH v názvu společné označení Efficient Power. Pro uživatele tato technologie přináší obrovskou výhodu ve snížení spotřeby paliva na stejný výkon motoru v porovnání s motory „naladěnými“ na starší emisní normu Tier III. Vše lze jednoduše vysvětlit tak, že motor samotný je naladěn na maximální výkon, respektive na maximální využití použitého paliva. Takto  motor bez problémů splňuje požadavky nové normy na množství pevných částic a jediné, co je třeba v oblasti emisí vyřešit, je množství oxidů dusíku. Ty jsou u technologie Case IH Efficient Power snižovány vstříknutím kapaliny s označením AdBlue do výfukového systému a následnou katalytickou reakcí v katalyzátoru výfuku. Logicky až za motorem. Motor samotný nám pak poskytuje již zmíněnou značnou úsporu paliva, která běžně dosahuje až 10 % v porovnání se staršími motory.

Inovovaný systém vysýpání čistého zrna

Další představenou novinkou bude inovovaný systém vysýpání čistého zrna. Díky zvětšenému průměru vysýpací roury a přepracovanému systému pohonu mohou vysýpat až 159 litrů za sekundu, což je v porovnání s dosavadní hodnotou 113 litrů za minutu navýšení o téměř 41%. Touto hodnotou se tak Case IH dostává na špičku mezi sklízecími mlátičkami. Výhody, které tímto uživatel získá, jsou jasné. Méně času za celou sezonu potřebného pro vysýpání, tím pádem více času pro samotnou sklizeň a díky tomu více sklizených hektarů. To ovšem není jediná inovace v systému vysýpání. Další obrovskou novinkou je dvojí pohon vysýpání. Tuto novinku lze jednoduše popsat jako možnost vypnutí pohonu plnicích šneků na dně zásobníku zrna nezávisle na pohonu samotné vysýpací roury. V praxi to pro obsluhu mlátičky znamená, že při doplňování odvozového prostředku napřed vypne pohon plnicích šneků na podlaze zásobníku a vyprázdní vysýpací rouru. Tu pak jednak skládá do přepravní polohy prázdnou a bez případného úniku zrna z koncovky, ale především při dalším vysýpání nedochází k extrémnímu namáhání systému pohonu, protože roztáčí prázdný a nezatížený výložník. Navíc i při sklizni těžko sypatelných plodin, jako třeba vlhká kukuřice nebo některé trávy, lze mít hradítka omezující rychlost vysýpání nastavena na maximální hodnotu a i v těchto extrémních podmínkách tak využít maximální možnou rychlost vysýpání. Toto řešení firma Case IH uvedla na trh jako první na světě a dostala za něj i ocenění AE50 od americké ASABE (American Society of Agricultural Engineers).

Technická data CASE IH AXIAL FLOW 9230

MOTOR

Nová generace mlátiček CASE IH používá motor o objemu 12,9 litru s jmenovitým výkonem 571 koní (model 9230) splňující nejnovější emisní normu Euro 3B (prozatímní Tier 4A), ale být čistější neznamená mít nižší výkon nebo být žíznivější po palivu. Kromě odstraňování oxidů dusíku a pevných částic z výfukových plynů bez jejich recirkulace, jako tomu bylo u předchozích mlátiček, systém selektivní katalytické redukce (SCR) a AdBlue, použitý u těchto motorů, ve skutečnosti snižuje celkové náklady na palivo/Adblue až o 10 % (v závislosti na modelu). 

PŘEVODOVKA

Čtyřstupňová hydrostatická převodovka nabízí výbornou kontrolu rychlosti, a to prostřednictvím přímého spojení z motoru na hydrostatické čerpadlo pro okamžitý pohon. Čtyři rychlostní rozsahy umožňují zvolit správnou rychlost, závislou na sklízení daných plodin a polních podmínkách.

Díky unikátní změně rychlosti rotoru, nabízí Power PlusTM nejlepší možnou účinnost s nízkými nároky na údržbu.

  • Plynulá změna rychlosti rotoru při jízdě.

  • Reverzace rotoru při ucpání mlátičky.

  • Navržen pro spolehlivé zvládnutí celého spektra zatížení rotoru bez prokluzu.

PODVOZEK

CASE IH má oprávněnou pověst jako specialista na pohonné pásové systémy pro vysoce výkonné stroje. Traktor CASE IH Quadtrac se stal uznávaným lídrem mezi vysoko výkonnostními traktory pro trakci, flotaci a malou přepravní šířku. Stejný systém pohonu je nyní k dispozici pro přední nápravu strojů CASE IH Axial-Flow® série 7230/8230/9230, což přináší všechny z těchto tří benefitů na trh se sklízecími mlátičkami. U mlátiček Axial Flow® řady 230 nabízí pro horské oblasti a vlhké podmínky možnost dvourychlostního pohonu zadní nápravy. Ztrátové časy mezi přejezdy mohou být sníženy díky přepravní rychlosti až 30 km/h.

Pásový pohon od CASE IH poskytuje vyšší tahovou sílu v porovnání s kolovým pohonem. Výsledkem je lepší trakce v bahnitých podmínkách a snížení zhutnění půdy. K dispozici jsou dvě verze šířky pásů 61 cm nebo 76 cm. S užšími pásy mají mlátičky celkovou šířku pouze 3,49 m. CASE IH nabízí různé možnosti pro ty, kteří chtějí předcházet zhutnění půdy, včetně nabídky širokých pneumatik a předních pásů.

4WD - Pohon řídící nápravy je k dispozici pro práci v bahnitých půdách nebo v kopcovitém terénu.

MLÁTÍCÍ ÚSTROJÍ

CASE IH je specialista na jednorotorové mlácení a separaci. První sklízecí mlátičku, založenou pouze na tomto systému mlácení, jsme představili již před více než pětatřiceti lety a její úspěch byl tak veliký, že zůstává v jádru našich sklízecích mlátiček dodnes. Zatímco princip zůstal nezměněn, každým rozsahem vývoje inženýři CASE IH využívají nejmodernější technologie pro splnění potřeb zemědělců. Také sklízecí mlátičky Axial-Flow® řady 230 jsou založeny na stejné koncepci. Začleňují do sebe nejnovější technologie v oblasti mlácení, separace, čištění a vysýpání a také efektivnější motor a přenosové mechanismy. Mlátička není postavena jen proto, aby vyhovovala pouze dnešním požadavkům v zemědělství – ale také těm zítřejším.

DOMLACEČ TRISWEEP

Systém domlaceče CASE IH Trisweep se vyznačuje efektivním způsobem domlatu klásků a nedomlatků ze systému čištění. Domlácený materiál je dopraven zpět na vynášecí desku pro další vyčištění. Nedochází tak díky nedomlatkům k omezování kapacity mláticího rotoru. Dvě lopatová kola domlacují klásky proti skříni domlačece a uvolňují tak zbylé zrno. Třetí kolo dopravuje domlácenou plodinu na spádovou desku pro následné vyčištění.

ČIŠTĚNÍ

Velký a účinný systém čištění, bez ohledu na sklizňové podmínky, je klíčem k ukázkové čistotě zrna a ke snížení ztrát umožňující pracovat na plný výkon a s plnou kapacitou mlátičky. Otáčky ventilátoru lze nastavit od 300 do 1150 ot./min. Šířka sítové skříně 1580 mm. Celková profukovaná plocha sít je 6,5 m2.

  • Samovyrovnávací čistící systém pracuje až do svažitosti 12,1 %.

  • Plně nastavitelná síta znamenají přizpůsobivost na všechny plodiny a podmínky.

ZÁSOBNÍK ZRNA

Je jenom jeden způsob jak popsat zásobníky zrna na mlátičkách Axial-Flow® - obrovské. Tyto zásobníky jsou víc než schopné pojmout obrovské množství zrna, které mlátičky Axial-Flow® 230 velmi rychle sklízí. Zásobník zrna pojme objem až 12330 l. Nově umožňuje systém vysípání až 159 l/s.

KVALITNÍ DRCENÍ A ROZMETÁNÍ, PERFEKTNÍ POKOS

Ať už jsou vaše plodiny jakékoliv, mlátička za sebou při drcení slámy nezanechává nic. Rovnoměrně rozložená a nasekaná sláma a dobře posečené strniště jsou dobrým startem pro další práce - ať už se jedná o orbu, minimalizační zpracování či přímé setí. To získáte s nejnovějším drtičem slámy od CASE IH. Jestliže se rozhodnete vaši slámu lisovat do balíků, mlátičky Axial-Flow® zanechávají čisté a dobře zformované řádky slámy.

V drtícím režimu unikátních 120 ostrých nožů řeže slámu pro rychlý rozklad před dalším založením porostu. Připevnění nožů do přednastavených pozic v prostoru pro řezání slámy, umožňuje změnit agresivitu řezání podle podmínek. Při řádkovacím režimu pracuje drtič menší rychlostí, aby zanechal slámu úhledně na řádku k lisování. Pro méně agresivní drcení slámy je možné v drtiči navolit pouze 40 nožů.

  

KABINA

CASE IH rozumí vysokým nárokům, kterým čelí zemědělci v průběhu sklizně. Víme, že dobří zaměstnanci se těžko hledají, a že mnohé podniky zaměstnávají pouze nejnutnější počet lidí. Ať už z vlastní vůle nebo z nutnosti. Proto ten, kdo řídí sklízecí mlátičku, potřebuje snadno ovladatelné stroje. Ať už je to majitel farmy, letitý řidič nebo brigádník.

Pokud je plodina připravená ke sklizni a počasí je příznivé, osvětlení mlátiček Axial-Flow® ze všech stran vám umožní pokračovat ve sklizni bezpečně a efektivně. Pracovní světla jsou namontována na střeše pro úplné osvětlení pracovní oblasti. Světla v zásobníku zrna, na vysýpacím šneku a na zadní straně mlátičky zajistí, že všechny kritické oblasti jsou plně osvětlené. K dispozici je také balíček xenonového osvětlení HID (high intensity discharge).

PÁSOVÁ LIŠTA

Koncept pásové lišty Case IH 2162 se třemi sekcemi je jednoduchý svým designem, ale velmi efektivní při práci. Je založen na faktu, že jakékoliv kopírování lišt začalo být aktuální až s lištami o záběru větším než 5m, protože každá menší lišta si dokáže poradit s běžnými nerovnostmi pozemku. Flexibilní pásové lišty Case IH 2162 jsou tak v praxi v podstatě tři menší žací lišty vedle sebe, každá o záběru menším než 5m.

 

Tento unikátní flexibilní systém umožňuje permanentní minimální vzdálenost mezi kosou a přiháňkami přiháněče, dokonce i při maximálním prohnutí lišty. Výsledkem je flexibilní žací lišta, která kombinuje výhody pásového dopravníku pro plnění mlátičky a flexibilní lišty pro sklizeň polehlých nebo nízkorostoucích plodin.

VÍCE INFORMACÍ U VAŠEHO NEJBLIŽŠÍHO DEALERA

Zpět na RYCHLÉ MENU

 

STATISTIKA DEMO MLÁTIČKY PRO ROK 2013

Informace o žních 2013 s Axiální sklízecí mlátičkou na Moravských a Českých polích. Posádka AXIAL FLOW 9230 se opět zapojila do sklizně a my Vám, přinášíme exkluzivní informace o sklizni, pohybu, výnosech a s jakou spotřebou paliva.

Datum

Okres

Plodina

Počet hektarů

Spotřeba
[l/ha]

Výnos
[t/ha]

Poznámka

22.7.

Břeclav

Pšenice ozimá

9,4

14,3

4,46

rovinatý terén, řádkování slámy

23.7.

Brno -venkov

Řepka ozimá

22

20

2,87

lehce svažitý terén

24.7.

Brno -venkov Řepka ozimá

23

18,2

2,39

zelený porost, kopcovitý terén

25.7.

Znojmo

Řepka ozimá

10

19,3

3,28

zelený porost, rovinatý terén, nedesikováno
27.7.

Mladá Boleslav

Řepka ozimá

5

20,3

2,87

nerovnoměrně zralý porost, vlhkost 8,4 %

27.7.

Mladá Boleslav

Pšenice ozimá

14,9

19,3

7,32

Rovinatý terén, řádkování slámy, vlhkost 10,9 %

28.7.

Mladá Boleslav

Tritikále

21

26,3

6,52

50 % porostu polehlé, vlhkost 9,2 %

29.7.

Mladá Boleslav

Řepka ozimá

28,9

17,7

3,45

vlhký porost, začátek sklizně ve 12 h, výkon práce 5,1 ha/h, místy podrostlý, místy podrostlý porost, nedesikováno, nelepeno

1.8.

Mladá Boleslav

Ječmen jarní

13,5

17,6

5,89

výjezd ve 12 h, díky vlhkému porostu,  výměna kosy za novou, sklizeň bez problému, rozmétání slámy, vlhkost 9,3 %

1.8.

Mladá Boleslav

Pšenice 

19

16,5

5,99

výjezd ve 12 h, díky vlhkému porostudrcení slámy, rovnoměrný porost, svažitý terén, 

2.8.

Mělník

Pšenice ozimá

15,45

19,4

12,2

drcení slámy, rovnoměrný porost, vlhkost 13,4 %

2.8.

Mělník

Ječmen jarní

11,75

14,4

10,7

drcení slámy, rovinatý terén, 10,7 %

3.8.

Litoměřice

Pšenice

21,18

18,3

4,81

řádkování slámy, rovnoměrný porost, vlhkost 12,6 %

3.8.

Litoměřice

Ječmen jarní

10,98

12,9

3,127

Řádkování slámy, vlhkost 9,4 %

6.8.

Praha - východ

Ječmen jarní

19,67

22,1

7

Po delší přestávce opět rozjíždíme AXIAL FLOW DEMO TOUR. Najíždíme do polehlého porostu ječmene, který je ještě stále zelený. Drcení slámy. Terén byl rovinatý. Vlhkost 10,4 %.

6.8.

Praha - východ

Ječmen jarní

7,61

26,4

7,4

 

7.8.

Příbram

Ŕepka

13,83

20,8

2,89

Porost nedesikován ani nelepen, svažitý terén 6,5 %, díky přejezdu začatek sklizně od 17 h.

8.8

Příbram

Ječmen jarní

14,62

21,2

4,09

Mírně svažitý, silně podmáčený terén, drcení slámy, vlhkost 10,3 %. Z 30 % polehlý porost. 

FOTOGALERIE DEMO TOUR 2013 s AXIAL FLOW 9230

    

    

    

    

    

    


 

STATISTIKA DEMO MLÁTIČKY PRO ROK 2012

Mlátička je rovněž vybaveny nejmodernějším navigačním systémem od CASE IH a to AccuGuide, který umožňuje mimo jiné mapování výnosů, takže nás posádka může informovat každý den, kolik hektarů sklidila, s jakým výnosem a s jakou spotřebou.

Datum

Okres

Plodina

Počet hektarů

Spotřeba
[l/ha]

Výnos
[t/ha]

Poznámka

27.7.

Mladá Boleslav

Pšenice

42

15,5

5,5

-

28.7.

Turnov

Pšenice

30

16,3

7

mírně svažitý terén

2.8.

Turnov

Pšenice / Tritikále

58

15,5

6,6

1/2 byl terén mírně svažitý

5.8.

Jičín

Pšenice
ozimá

20

20,9

7,1

větší množství slámy, nízké strniště, kopcovitý termín, drcení slámy

6.8.

Třebíč

Pšenice
ozimá

27,5

12,3

4,5

málo slámy, bez drcení

8.8.

Třebíč

Pšenice
ozimá

32

14,8

4,8

sláma

9.8

Strakonice

Pšenice
ozimá

35

13,4

1,4

pšenice po kroupách, podmáčený pozemek, mírně svažitý terén

10.8.

Strakonice

Pšenice
ozimá

34

15,1

1,4

pšenice po kroupách, podmáčený pozemek, mírně svažitý terén

11.8.

Tábor

Pšenice ozimá

28

17,1

6,1

 

    12.8.          Jindřichův           Pšenice               44                  16,5             6,6
                          Hradec                ozimá

    13.8.          Jindřichův           Pšenice              32                   16,7            6,9
                          Hradec                 ozimá

    14.8.              Tábor              Tritikále s            15                   16,9            5,7   
                                                    podrostem

    15.8.              Tábor                Pšenice             24                    17,7           4,1             velmi podmáčené pozemky

    17.8.              Plzeň                   Oves                19                      17             5,9             vyjelo se až v 16,00, velice 
                                                                                                                                                            polehlý porost           

     18.8.            Plzeň                     Oves               19                     17,2          5,9
                       Domažlicko          Tritikále             8,5                    14,6           4                                 drcení

     19.8.         Domažlicko          Tritikále             31,5                  14,6           4                     mírně svažitý terén
                                                       Pšenice            18,5                  12,9         4,9

     20.8          Domažlicko          Pšenice              54                    14,5         5,4          
                                                         jarní
 

 

    
 

 

 

 

Zpět na RYCHLÉ MENU


FOTOGALERIE

Pro zvětšení fotografie klikněte na obrázek

27.7.2012 - MLADÁ BOLESLAV - sklizeň pšenice ozimé

   

   

   

   


2.8.2012 - TURNOV - sklizeň pšenice ozimé

   
   
   
   
 


10.8.2012 - STRAKONICE - sklizeň pšenice ozimé

Pásová sklízecí mlátička CASE IH 9230 AF jezdila společně s mlátičkou CLAAS LEXION 600 4x4. Fota jsou z průjezdu po podmočeném pozemku, kdy mlátičky jeli za sebou.

   

   13.8.2012 - JINDŘICHŮV HRADEC - sklizeň pšenice ozimé

   
   

 

Zpět na RYCHLÉ MENU

Kategorie: SKLÍZECÍ MLÁTIČKY

 

 

STÁHNĚTE SI PROSPEKT
V ANGLICKÉM JAZYCE

 

VSTUPTE DO MODELOVÉ ŘADY 230

 

PROHLÉDNĚTE SI VIDEO: