AXIÁLNÍ MLÁTIČKY CASE IH VÁM DÁVAJÍ VÍCE!

Od počátku vývoje sklízecích mlátiček je snaha zabezpečit plynulý tok materiálu mlátičkou. CASE IH dovedl tuto snahu k dokonalosti v podobě AXIAL-FLOW®. Dostatečně široký šikmý dopravník a přechodový kužel plynule a bez rázů urychlí tok materiálu až na plnou obvodovou rychlost rotoru. Díky mlácení „zrno o zrno“ jsou mlátičky AXIAL FLOW® známé svojí vysokou kvalitou zrna bez sebemenšího poškození. Design rotoru ještě více zdokonaluje separaci a tok materiálu. ST rotor zachovává slámu v nejlepším stavu pro sběr a lisování, rovněž má vyšší průchodnost materiálu s nižším rizikem poškození zrna. Nový ST rotor má menší energetické nároky, tedy nižší spotřebu paliva především v těžkých podmínkách.


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Zjistěte si více o klíčových vlastnotech CASE IH kliknutím na jednotlivé výhody.

VÝKONNOST

 

 

JEDNODUCHOST

 

 

ŠETRNOST

ÚSPORNOST

 

 

UNIVERZÁLNOST

 

PROVĚŘENÁ KVALITA


VIDEA S AXIÁLNÍMI MLÁTIČKAMI CASE IH

Prohlédněte si natočená videa o axiálních mlátičkách CASE IH. Video spustíte kliknutím na obrázek.

VIDEO O AXIAL FLOW (AMERICKÁ VERZE):

VIDEO SKLÍZECÍ MLÁTIČKY 2012

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI MLÁTIČEK:

REFERENCE ZÁKAZNÍKA CASE IH:

 


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI AXIAL FLOW

S námi získáte více výkonu, jednoduchosti, šetrnosti, úspor a univerzálnosti pro Vaši sklizeň. Díky zkušenostem značky CASE IH s axiálními mlátičkami již od roku 1977 Vám nabízíme technologii ověřenou tisíci zemědělci po celém světě. Axiální mlátičky při svém představení způsobily doslova převrat v tomto odvětví. Od té doby značka CASE IH získala nejvíce zkušeností a odborných znalostí o axiálních mlátičkách než kterákoliv jiná značka.

Sami víte, že výše Vašeho zisku je závislá na stavu zrna, v jakém ho dostanete z pole. Žádná jiná sklízecí mlátička Vám v tomto procesu neposlouží efektivněji než AXIAL FLOW®. O každé zrno je pečováno s ohledem na jeho hodnotu. S AXIAL FLOW® dokážete sklidit zrno v té nejvyšší kvalitě s naprostým minimem poškození a ztrát, které Vám přinesou maximální zisk při prodeji Vámi vypěstovaných komodit.


VÝKONNOST

S axiálními mlátičkami CASE IH získáte vysoce výkonného pomocníka pro Vaši sklizeň. Díky obrovské průchodnosti hmoty dokážete sklidit za stejnou jednotku času více zrna. Separace probíhá odstředivou silou,
kterou můžete regulovat, a podle potřeby tak zlepšit separaci, což Vám klasické vytřasadlové mlátičky neumožní. Ty pro separaci používají pouze sílu gravitační, kterou nelze nijak ovlivnit. Právě využíváním vytřasadel ve sklízecích mlátičkách dochází k omezování výkonnosti práce mlátičky, tedy i Vaší produktivity. AXIAL FLOW® svojí koncepcí umožňuje vyšší průchodnost při současně minimálních ztrátách zrna. Pouhým zvýšení počtu otáček rotoru dokážete jednoduše zvýšit intenzitu separace podle Vašich konkrétních potřeb na poli.


AXIAL FLOW = VYSOKÁ KVALITA A VÝKON ZA ROZUMNOU CENU

Sklízecí mlátičky CASE IH také excelují na nezávislých polních testech mlátiček, kde dosáhly při vyšší průchodnosti výrazně menších ztrát zrna. Z výsledku porovnávání vyplývá, že vytřasadla jsou výhodná pouze omezeně, neboť při vyšších průchodnostech, kdy proteče mlátičkou více hmoty za vteřinu, dochází na  vytřásadlech k extrémnímu nárůstu ztrát.


JEDNODUCHOST

Ověřený rotační mláticí a separační systém AXIAL FLOW® zaručuje jednoduchost a kvalitu. Při mlácení i  separaci mlátička CASE IH využívá pouze jeden rotor. Minimum pohyblivých částí Vám následně přinese díky menší energetické náročnosti nízkou spotřebu paliva. Mlátičky také disponují přímými pohony s nejmenším
počtem řemenů na trhu. Díky unikátní možnosti reverzace mláticího rotoru v případě jeho zablokování sklidíte s AXIAL FLOW® více než s jinou mlátičkou. Snadná obsluha, jednoduchá údržba, vysoká spolehlivost, nízká spotřeba paliva. To vše jsou výhody, které potáhnou Vaši sklizeň vpřed.

MINIMUM POHYBLIVÝCH SOUČÁSTÍ =
MENŠÍ ENERGETICKÁ NÁROČNOST =
NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA

Axiální mlátičky CASE IH využívají ve srovnání s jinými mlátičkami pro pohon nejmenšího počtu řemenů, což zjednodušuje údržbu mlátičky a zvyšuje celkovou spolehlivost. Následně tak dosáhnete nejnižších provozních nákladů.

SNADNÁ OBSLUHA
Jednoduchostí se nepyšní pouze mláticí a separační systém, ale také ovládání celé mlátičky. V tiché a největší kabině na trhu ovládáte veškeré funkce pouze
jedním prstem. Maximální preciznosti dosáhnete také s automatickým řízením AccuGuide, na který jsou vždy mlátičky z výroby připraveny. Se systémem precizního zemědělství můžete dosáhnout dalšího navýšení úspor.


ŠETRNOST

Díky šetrnému mlácení „zrno o zrno“ sklidíte z pole zrno v té nejvyšší kvalitě. Při výmlatu axiálním rotorem se zrno nikdy nedostane do těsného sevření dvou ocelových prvků. Vzdálenost mlatky rotoru a koše je vždy  mnohonásobně větší než u klasických mláticích bubnů. Tím je minimalizováno riziko mechanického poškození
každé jednotlivé obilky. Vy tak dokážete kvalitně sklidit vše, co jste na poli s vysokými náklady vypěstovali. Dosáhnete maximální klíčivosti osiv, budete mít ty nejkvalitnější sladovnické ječmeny a nemusíte se obávat, že Vám mlátička část úrody svým mláticím bubnem rozdrtí a následně vyhodí za sebe na pole jako zadinu.

Ve výsledcích polního porovnání mlátiček pořádaného Lotyšskou zemědělskou univerzitou dosáhly axiální mlátičky CASE IH nejmenšího poškození zrna. Sklízena byla ozimá pšenice z výnosem 7,6 t/ha. Všichni „soutěžící“ měli nastavit svoje stroje na maximální výkon a minimální poškození. Oproti druhému konkurentu v pořadí mlátička CASE IH dokázala ušetřit o 1% více zrna, oproti nejhoršímu  výsledku dokonce téměř 5% sklízené úrody.

MINIMÁLNÍ POŠKOZENÍ ZRNA
S AXIAL FLOW®

 

AXIÁLNÍ VÝMLAT NEKOMPROMISNĚ VÍTĚZÍ

Při porovnání způsobu výmlatu zrna u tangenciálních a axiálních mlátiček dosáhly axiální mlátičky minimálního poškození zrna a ztrát.

Tangenciální (vytřasadlové či hybridní)

  • Údery mlatek bubnu do mlácené hmoty

  • Zrychlujícími a třecími silami ve vrstvě mláceného materiálu

  • Vytíráním mlatkami bubnu a lištami koše

=
velké poškození zrna
 

Axiální

  • Třecí síly ve vrstvě materiálu

  • Vytíráním mezi rotorem a košem

  • Separaci výrazně pomáhá odstředivá síla

=
minimální poškození a ztráty zrna, vysoká účinnost


ÚSPORNOST

AXIAL FLOW® Vám pomůže dosáhnout značných úspor při Vaší sklizni. Technicky jednoduchá konstrukce mlátičky Vám přinese minimální náklady na údržbu a opravy. S CASE IH dosáhnete také vyšší produktivity.
Denní údržba Vám zabere maximálně 15 minut, získáte tak více času pro Vaši sklizeň. Z hlediska produktivity
nastavuje AXIAL FLOW® svým konkurentům vyšší laťku.

Mlátičky jsou také jednoduše seřiditelné a nastavitelné na danou plodinu. Ušetříte tím více času a každou
uspořenou minutu můžete efektivně využít při sklizni Vaší úrody. Na úspoře se významně podílí i kvalitnější
a čistější zrno, neboť můžete prodat více zrna bez srážek za nečistoty. Další výraznou úsporou je nižší spotřeba
nafty, kterou dosáhnete s moderními motory CASE IH.

VYSOKÁ KVALITA SLÁMY

AXIAL FLOW® Vám nabízí ideální řešení pro řádkování a sklizeň slámy, stejně jako pro drcení a rozmetání slámy a plev po strništi. Současné mlátičky mají rotor a odmítací buben upravený s cílem zajistit kvalitnější slámu pro sklizeň. Sláma zůstává v celých stéblech a je podélně rozštípaná. Tím má vyšší slisovatelnost, což se projeví ve vyšší hmotnosti balíků, tedy na úspoře nákladů na přepravu slámy. Když naopak chcete slámu řezat a rozmetat po celém sklizeném záběru, drtič a rozmetací kotouče se o vše postarají s vysokou precizností.

 

AXIAL FLOW VÁM POMŮŽE UŠETŘIT

Na základě měření univerzity v  Lotyššku jakákoliv jiná mlátička poškodí cca o 4 % zrna více než AXIAL FLOW®, to pak při výnosu zrna 7 t/ha, prodejní ceně 4500 Kč/t a ročnímu výkonu 800 ha znamená 224 tun poškozeného zrna, tedy zhruba 1 000 000 Kč úspor pro Vás za každý rok. Pokud nesklízíte mlátičkami CASE IH, pak přibližně tuto hodnotu ztrácíte poškozením zrna. Část takto poškozených zrn se dostane do zásobníku, ale většina zůstane na poli, protože rozlámané obilky jsou mlátičkou vyneseny jako zadina a rozmetány po pozemku.

 


UNIVERZÁLNOST

S CASE IH ZÍSKÁTE ŠIROKOU VOLBU NASTAVENÍ

Od trav až po kukuřici. Každý uživatel má k dispozici širokou škálu mláticích košů, díky kterým lze nastavení mlátičky přizpůsobit naprosto jakékoliv sklízené plodině. Výměna košů přitom nezabere více jak 10 minut. Všechna další nastavení provádí obsluha přímo z pohodlné kabiny. Samozřejmostí je možnost uložení konkrétního nastavení mlátičky do několika pamětí a v budoucnu je tak snadné přejít k uloženým a v praxi ověřeným hodnotám nastavení.


PROVĚŘENÁ KVALITA

S axiálními mlátičkami CASE IH jsou na celém světě nadmíru spokojeni tisíce zemědělců. Díky svým dlouholetým zkušenostem nabízí značka CASE IH praxí prověrené a především kvalitní sklízecí mlátičky. O spokojenosti českých zemědělců se můžete přesvědčit sami.

Vstup do reference uživatelů sklízecích mlátiček CASE IH


 

Kategorie: SKLÍZECÍ MLÁTIČKY

 

 

 

VYDEJTE SE CESTOU VYŠŠÍCH ZISKŮ
SPECIÁLNÍ BROŽURA AXIAL FLOW

 

PŘEČTĚTE SI REFERENCE

 

PROHLÉDNĚTE SI VIDEA